מחקרים

האם ניתוח לטיפול באנדומטריומה משפיע על תוצאים של טיפולי פוריות?

תוצאי טיפול פוריות אצל נשים עם DOR משנית לניתוח אנדומטריומה לא היו שונים מהתוצאים אצל נשים עם DOR ללא ניתוח אנדומטריומה ברקע

טיפולי פוריות. אילוסטרציה

נכון להיום אין הרבה מידע הנוגע להשפעה של ניתוח לטיפול באנדומטריומה על תוצאים של טיפולי פוריות (ART) אצל נשים עם רזרבה שחלתית ירודה (DOR). מטרת המחקר הייתה להשוות בין תוצאים של ART אצל מטופלות עם DOR על סמך criteria Bologna משנית לניתוח אנדומטריומה קודם לתוצאים אצל נשים עם DOR ללא רקע של ניתוח אנדומטריומה.

החוקרים בצעו מחקר קוהורטה רטרוספקטיבי אשר נערך במסגרת יחידת הפוריות של מרכז רפואי שלישוני מחקרי וחינוכי. במסגרת המחקר נתונים של מטופלות עם DOR נסקרו באופן רטרוספקטיבי. קבוצה I כללה 23 מחזורי  טיפול של מטופלות עם DOR משני לניתוח אנדומטריומה וקבוצה II הייתה מורכבת מ-260 מחזורי טיפול של מטופלות עם DOR ללא ניתוח אנדומטריומה ברקע.

תוצאות המחקר הראו כי לא היו הבדלים משמעותיים בין הקבוצות מבחינת מאפיינים דמוגרפיים למעט גיל (ממוצע גילאים= 32 בקבוצה I לעומת 35 ב-II,יp=0.031). הנתונים אשר היו קשורים לפרמטרים של גירוי שחלות מבוקר ותוצאים של ART הראו תוצאות דומות בשתי הקבוצות. בנוסף, לא נמצא הבדל מובהק בין שתי הקבוצות מבחינת שיעור הריונות פר החזרת עוברים (23% לעומת 22.2%) או פר מחזור טיפול (13% לעומת 15.4%), p>0.05.

החוקרים סיכמו כי תוצאי טיפול פוריות אצל נשים עם DOR משנית לניתוח אנדומטריומה לא היו שונים מהתוצאים אצל נשים עם DOR ללא ניתוח אנדומטריומה ברקע.

מקור: 

Inci Kahyaoglu et. al (2021) Journal of Endometriosis and Pelvic Pain Disorders DOI: https://doi.org/10.1177/22840265211012119

נושאים קשורים:  מחקרים,  טיפולי פוריות,  רזרבה שחלתית,  אנדומטריומה
תגובות