מחקרים

טונוס מופחת של העצב התועה בקרב נשים הסובלות מאנדומטריוזיס וגירויו כגישה טיפולית אפשרית

במחקר זה נמצא כי פעילות העצב התועה עשויה למלא תפקיד מעכב בהתקדמות אנדומטריוזיס, וכי גירוי העצב מהווה טיפול אפשרי במחלה

עצבי חישה ועצבי המערכת הסימפתטית הוכחו כמעודדי התקדמות של אנדומטריוזיס, באמצעות שחרורם של נוירו-מדיאטורים והפעלת קולטנים תואמים באזורי נגע. לעומת זאת, תפקידם של העצבים התועים (VN) בהתקדמות נגעים איננו ברור, על אף הסימנים המרמזים על טונוס סימפתטי מוגבר בקרב נשים עם אנדומטריוזיס.

במחקר שתוצאותיו פורסמו בכתב העת Nature Scientific Reports, חוקרים בחנו את תפקידו של העצב התועה בהתקדמות של אנדומטריוזיס. לצורך עריכת המחקר גויסו 45 מטופלות עם אנדומטריוזיס ו-45 נשים בריאות, אשר עברו בדיקת אלקטרוקרדיוגרם (ECG) לצורך הערכת השונות בקצב הלב שלהם. בנוסף לכך, נערכו שלושה ניסויים פרוספקטיביים ואקראיים בעכברי מעבדה, לצורך הערכת ההשפעה של כריתת העצב התועה, גירוי העצב התועה, ולצורך בחינת הערך הטיפולי של גירוי העצב התועה לאחר ביסוס של אנדומטריוזיס. כל הנגעים נכרתו, נשקלו ועובדו באמצעים אימונוהיסטוכימיים והיסטוכימיים, על מנת לנתח סמנים נבחרים להתקדמות נגעים ותהליכי פיברוזיס.

החוקרים מצאו כי בקרב מטופלות האנדומטריוזיס הודגמה פעילות מופחתת של העצב התועה בהשוואה לקבוצת הביקורת, ממצא המעיד על איזון אוטונומי מופרע. בניסויים שבוצעו בקבוצת הביקורת של עכברי המעבדה, נמצא כי כריתת העצב התועה הובילה לעליה במשקל ולהתקדמות מהירה יותר של נגעים ושל פיברוגנזיס, לעומת גירוי העצב התועה אשר הוביל לירידה במשקל ולהתקדמות איטית יותר של נגעים. בנוסף, גירוי העצב התועה הדגים השפעה טיפולית מבטיחה, אשר התבטאה במשקל מופחת באופן משמעותי והתקדמות איטית יותר של נגעים, במקביל לשיפור ניכר בתחושת היפראלגזיה.

החוקרים סיכמו כי ממצאי המחקר מעידים על כך שפעילותו של העצב התועה עשויה למלא תפקיד מעכב בהתקדמות של אנדומטריוזיס. כפועל יוצא, הגברת פעילות העצב התועה עשויה להוות טיפול פוטנציאלי עבור מטופלות אשר סובלות מאנדומטריוזיס.

מקור: 

Hao, M., Liu, X., Rong, P. et al. Sci Rep 11, 1345 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-020-79750-9

נושאים קשורים:  מחקרים,  אנדומטריוזיס,  העצב התועה,  פעילות מחלה
תגובות