מחקרים

מספר זקיקים מופחת בנוכחות אנדומטריוזיס

במחקר זה נמצא כי אנדומטריוזיס הייתה קשורה לספירת זקיקים אנטרליים נמוכה, רמות הורמון אנטי מולריאני נמוכות וריכוזים גבוהים של FSH

מחקרים שנערכו לאחרונה הצביעו על כך שאנדומטריוזיס עשויה להוביל לירידה ברזרבה השחלתית, בעוד תוצאות המעריכות את השינויים בספירת הזקיקים האנטרלים באנדומטריוזיס הן שנויות במחלוקת.

החוקרים בחנו 15 מחקרים, מתוכם 9 השוו ספירת זקיקים אנטרליים בין מטופלות עם ובלי אנדומטריוזיס, חמישה מחקרים דיווחו על הבדלים בספירת זקיקים אנטרליים בין שחלות נגועות לבריאות אצל מטופלות עם אנדומטריוזיס חד צדדי ומחקר אחד תיאר את שתי הסיטואציות הנזכרות לעיל.

תוצאות המחקר הראו כי הייתה ירידה משמעותית בספירת הזקיקים האנטרליים ובהורמון האנטי מולריאני ועלייה בריכוז הורמון FSH אצל מטופלות עם אנדומטריוזיס בהשוואה לקבוצת הביקורת. כמו כן, ספירת הזקיקים האנטרליים עבור שחלה עם אנדומטריומה הייתה נמוכה משמעותית גם כן בהשוואה לספירה בשחלה הקונטרה-לטראלית אצל מטופלות עם אנדומטריוזיס חד-צדדי. כמו כן, החוקרים מצאו כי ספירת זקיקים אנטרליים אצל מטופלות עם אנדומטריוזיס אשר אצלן השחלות לא היו נגועות או בשלבים מוקדמים, לא הייתה שונה משמעותית מקבוצת הביקורת.

החוקרים סיכמו כי ממצאים אלה הראו שאנדומטריוזיס קשורה לספירת זקיקים אנטרליים נמוכה, רמות הורמון אנטי מולריאני נמוכות וריכוזים גבוהים של FSH, מה שהצביע על כך שקיימת הפחתה ברזרבה השחלתית אצל מטופלות עם אנדומטריוזיס, בייחוד אצל אלה עם אנדומטריומה בשלב מתקדם.

מקור: 

Zhao Tian et. al (2020)  DOI: 10.1016/j.rbmo.2020.09.014

נושאים קשורים:  מחקרים,  זקיקים,  אנדומטריוזיס,  רזרבה שחלתית
תגובות