מחקרים

מגמות גלובליות, איזוריות ולאומיות של אנדומטריוזיס בין השנים 1990-2017

חוקרים סבורים כי ישנה ירידה גלובלית בעומס המחלה של אנדומטריוזיס, אם כי הנתונים מוגבלים

ידוע כי אנדומטריוזיס הינה מחלה דלקתית כרונית, המוגדרת בתור נוכחות רקמת אנדומטריום מחוץ לרחם וגורמת לכאבי אגן ולאי פוריות.

החוקרים השתמשו במחקר ה-Global Burden of Disease Studyי(GBD) משנת 2017, לשם ביצוע ניתוח מקיף של עומס המחלה של אנדומטריוזיס בין השנים 1990 ל-2017. הם השתמשו בתוכנה בשם DisMod-MR 2.1 להערכת ההימצאות וההיארעות של אנדומטריוזיס, במדינות ושטחים מסוימים, לגביהם הנתונים מוגבלים או נעדרים. לאחר מכן, חישבו את השינויים השנתיים באחוזים, על מנת להעריך את המגמות הכמותיות של עומס המחלה. כמו כן, החוקרים עשו שימוש ב-SDIי(sociodemographic index) על מנת להעריך את הקשר בין הערכת עומס המחלה ומידת ההתפתחות של המדינה.

החוקרים מצאו כי בין השנים 1990 ל-2017, שיעור ההיארעות וההימצאות המתוקננות לגיל של אנדומטריוזיס ירדו ברחבי העולם ב-0.21% (רווח בר-סמך 95%: -0.23%-(-)0.20%) וב-0.29% (רווח בר-סמך 95%: -0.31%-(-)0.28%) בשנה, בהתאמה. כמו כן, מצאו כי חלה ירידה גם ב-YLDי(years of life lived with disability), בשיעור של 0.28% (רווח בר-סמך 95%: -0.30%-(-)0.27%) בשנה. זאת ועוד, למעט החמישונים הגבוהים של SDI, עם מגמות הולכות וגוברות של שיעורי ההיארעות, ההימצאות וה-YLD של אנדומטריוזיס, נצפתה מגמת ירידה בכל חמישוני ה-SDI, בכל אומדני עומס המחלה.

החוקרים הגיעו למסקנה כי כל האומדנים של עומס המחלה של אנדומטריוזיס ירדו באופן גלובלי בין השנים 1990 ל-2017. עם זאת, הם סבורים כי התוצאות מבוססות על נתונים מוגבלים ומדגישות את הצורך באיסוף נתונים נוסף שיעסוק בהימצאות ובהיארעות של אנדומטריוזיס.

מקור:

Zhang, S. et al. (2020). Annals of the New York Academy of Sciences. https://doi.org/10.1111/nyas.14468

נושאים קשורים:  מחקרים,  אנדומטריוזיס,  מדד סוציו-דמוגרפי
תגובות