מחקרים

הכנת מעי לפני אולטרסאונד טראנס-וגינלי משפרת את הזיהוי וההדגמה של אנדומטריוזיס

חוקרים סבורים כי הכנת מעי משפרת איתור ותיאור נגעי אנדומטריוזיס בבדיקת TVUS

מכשיר אולטרה-סאונד (צילום: אילוסטרציה)

המטרה העיקרית של החוקרים הייתה לתאר את ההשפעה של הכנת מעי, לפני ביצוע TVUSי(transvaginal ultrasound scan) על זיהוי מעורבות מעי ותיאור נגעי אנדומטריוזיס חודרני עמוק ברקטו-סיגמואיד. המטרה המשנית הייתה לבחון את הסבילות להכנת המעי.

החוקרים עיצבו מחקר פרוספקטיבי עם נתונים מזווגים. החוקרים הכלילו בעוקבה נשים שהופנו לראשונה ליחידת אנדומטריוזיס בבית חולים אוניברסיטאי שלישוני, מספטמבר 2015 ועד מרץ 2016. בכל המטופלות, החוקרים העריכו את דופן הרקטום והמעי הסיגמואידלי התחתון, על ידי 2 בדיקות TVUS: הראשונה בוצעה ללא הכנת מעי קודמת והשנייה בוצעה לאחר 3 ימים של דיאטה דלת-שארית ושני חוקנים בנפח 250 מ"ל – 12 ו-3 שעות טרם ביצוע ה-TVUS. החוקרים קבעו את מספר וגודל הנגעים ברקטו-סיגמואיד, השכבה העמוקה ביותר של הרקטום שמעורבת, היקף המעי המעורב והמרחק מהגבול האנאלי. כמו כן, תיעדו את הסבילות להכנת המעי, באמצעות סולם Linkert בעל 5 נקודות.

החוקרים מצאו כי הגיל הממוצע של המטופלות המשתתפות במחקר היה 36.8 עם סטיית תקן של 5.07 שנים. החוקרים זיהו הידבקויות בשכבה הסרוטית בעד 55% מהנבדקות ב-TVUS הראשון (ללא הכנה), כאשר לאחר TVUS עם הכנה הסתבר כי יש לאותן מטופלות נגעים אמיתיים ברקטו-סיגמואיד, ועד 22 נגעים נוספים שלא נצפו קודם לכן. הנגעים החדשים הללו, שבהתחלה הוגדרו כהידבקויות, היו קטנים יותר ושטחיים יותר. זאת ועוד, נמצא כי הסבילות הכוללת להכנת המעי הייתה 1.81 בסולם Likert 1-5, כאשר 1 מוגדר כ"נסבל ביותר" ו-5 כ"לא נסבל כלל".

החוקרים הגיעו למסקנה כי הכנת מעי הייתה נסבלת היטב על ידי המטופלות. כאשר ההכנה נעשתה לפני ביצוע ה-TVUS, היא שיפרה את הזיהוי של נגעים קטנים ושטחיים וכאלו הנמצאים בקיר הקדמי של המעי הסיגמואידלי. הכנת המעי אפשרה תיאור מפורט וטוב יותר של הנגעים, במטופלות עם חשד לאנדומטריוזיס.

מקור: 

Ros, C. et al. (2020). Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. https://doi.org/10.1002/uog.22058

נושאים קשורים:  מחקרים,  אולטרסאונד טראנס-ווגינלי,  אנדומטריוזיס חודרני עמוק
תגובות