מחקרים

המצב הנוכחי בנוגע לדיוק של אולטרסאונד טרנס-וגינאלי באבחנה של אנדומטריוזיס חודרני עמוק לפני ניתוח

חוקרים סבורים כי TVUS הינו כלי אבחנתי מדויק עבור DIE לפני ניתוח

תמונת אולטרסאונד של רחם (צילום: אילוסטרציה)

אנדומטריוזיס הינו מצב גינקולוגי נפוץ המשפיע על עד אחת מתוך 10 נשים. זה מכבר, ה-TVUSי(Transvaginal ultrasound) הפך לכלי הראשון באבחנה של DIEי(deep infiltrating endometriosis) לפני ניתוח. מטרת החוקרים בסקירה זו, הייתה לקבוע את הדיוק של TVUS באבחנה של DIE. המטרה המשנית הייתה לקבוע את הדיוק, כאשר ה-TVUS מתבצע על ידי טכנאי אולטרסאונד.

החוקרים ביצעו סקירה שיטתית, בה חיפשו עבודות רלוונטיות בספרות באמצעות שימוש במאפייני אוכלוסייה, סוג ההתערבות, ההשוואה והתוצא. החוקרים חיפשו במאגרי המידע MEDLINE, Embase, Emcare ו-Google Scholar, ביולי 2018 ובנובמבר 2019. הכללת המילה "טכנאי אולטרסאונד" בחיפוש לא הניבה תוצאות, לכן החוקרים הרחיבו את המונחים. החיפוש הניב 204 מאמרים, כאשר 35 נכללו בסופו של דבר בסקירה עצמה.

באנליזה של המאמרים, מצאו החוקרים כי ה-TVUS הינו כלי בעל ערך רב לאבחנה של DIE לפני ניתוח. הרגישויות נעו בין 78.5% ועד 85.3%, הסגוליות בין 46.1% ועד 92.5% והדיוק בין 75.7% ועד 97%. רוב המחברים דיווחו על רגישות וסגוליות תלויות מיקום, כאשר היה שוני גדול בין המיקומים. החוקרים דיווחו כי רגישויות תלויות מיקום נעו מ-10% ועד 88.9% (ברצועות האוטרו-סרקליות), 20%-100% (בשלפוחית השתן), 33.3%-98.1% (ברקטו-סיגמואיד קולון) ו-31%-98.7% (בכיס הדוגלס). הסגוליות תלוית המיקום נעה בין 75%-99.6% (ברצועות האוטרו-סרקליות), 96.4%-100% (בשלפוחית השתן), 86%-100% (ברקטו-סיגמואיד קולון) ו-90%-100% (בכיס הדוגלס).

החוקרים הגיעו למסקנה כי TVUS הינו בהחלט כלי מדויק לאבחנת DIE. עם זאת, אין מספיק מידע באשר האם טכניקה זו מדויקת, גם כאשר מבוצעת על ידי טכנאי אולטרסאונד. ישנו צורך בראיות נוספות המעידות על מהימנות התוצאות בין מפעילים שונים.

מקור: 

Deslandes, A. et al. (2020). Journal of Ultrasound in Medicine. https://doi.org/10.1002/jum.15246

נושאים קשורים:  מחקרים,  אולטרסאונד טראנס-ווגינלי,  אנדומטריוזיס חודרני עמוק,  סקירה שיטתית
תגובות