מחקרים

אלגוליקס לטיפול בעייפות הקשורה בכאבי אנדומטריוזיס

במחקר הוערכה היעילות של אלגוליקס, תרופה פומית אנטגוניסטית ל-GnRH, בהפחתת עייפות בנשים עם כאבים הקשורים באנדומטריוזיס

כאב בקרב נשים (צילום: אילוסטרציה)

מטרת מחקר זה היתה להעריך את היעילות של אלגוליקס, תרופה פומית אנטגוניסטית ל-GnRH, בהיבט הפחתת עייפות בנשים עם כאבים בינוניים-קשים הקשורים באנדומטריוזיס. מחקר פאזה 3 זה בוצע באופן אקראי, מבוקר אינבו וכפול סמיות במספר רב של מרכזים רפואיים. במחקר השתתפו 860 נשים אשר טופלו עם אלגוליקס או אינבו.

המשתתפות קיבלו אלגוליקס פומית חד יומית במינון 150 מ"ג, אלגוליקס פומית דו-יומית במינון 200 מ"ג או אינבו. התוצא העיקרי שנבדק היה השינוי לאחר חודש, 3 חודשים ו-6 חודשים לעומת תחילת המחקר בציוני ה-T של שאלון ה-Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS) Fatigue Short Form 6a.

בתחילת המחקר 54%-74% מהנשים עם כאבים בינוניים-קשים הקשורים באנדומטריוזיס מילאו בשאלון שהן סובלות מבעיות הקשורות בעייפות "די הרבה" או "הרבה מאוד".

לאחר שישה חודשי טיפול, החוקרים מצאו כי היקף העייפות פחת לשיעור של 29%-43% ו-14%-29% בנשים שטופלו עם אלגוליקס במינון חד יומי של 150 מ"ג ומינון דו-יומי של 200 מ"ג, בהתאמה, לעומת הפחתה לשיעור של 35%-50% בקבוצת האינבו.

הירידה בציוני ה-T עבור עייפות היתה מובהקת לאחר טיפול באלגוליקס לעומת אינבו בתום שישה חודשים עם שינוי של 2.21 ו-5.90 עבור אלגוליקס במינון חד יומי של 150 מ"ג ומינון דו יומי של 200 מ"ג, בהתאמה.

הפחתות מובהקות סטטיסטית בציוני עייפות נצפו בקרב מטופלות אשר דיווחו על תגובה חיובית משמעותית קלינית בתסמיני דיסמנוריאה, כאב אגני שאינו קשור בוסת ודיספרוניה (-7.31, -6.62 ו--4.31, בהתאמה) לעומת מטופלות שלא דיווחו על תגובה חיובית.

החוקרים מסכמים כי בנשים עם כאבים בינוניים-קשים הקשורים באנדומטריוזיס, אלגוליקס מפחיתה רמות עייפות.

מקור:

Surrey, E.S. et al. (2019) Fertility and Sterility.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אנדומטריוזיס,  עייפות,  אלגוליקס,  אנטגוניסטים ל-GnRH