מחקרים

דיספרוניה - אתרים אנטומיים וגורמים קליניים משפיעים

בנשים בגיל הפוריות דיספרוניה עמוקה קשורה באופן עצמאי עם רגישות של הקול-דה-סק והליגמנטים היוטרו-סקרליים וגם עם רגישות של השלפוחית, רצפת האגן, הרחם וצוואר הרחם

דיספרוניה עמוקה משפיעה לרעה על התפקוד המיני בנשים. ישנו קשר ידוע בין מצב זה לאנדומטריוזיס של הקול-דה-סק או הליגמנטים היוטרו-סקרליים בנשים בגיל הפוריות. עם זאת, גורמים אחרים המשפיעים על דיספרוניה פחות ידועים. מטרת המחקר הייתה לזהות אתרים אנטומיים וגורמים קליניים הקשורים בדיספרוניה עמוקה בנשים בגיל הפוריות.

המחקר בוצע בתבנית מחקר חתך פרוספקטיבי בהשתתפות 548 נשים (שיעור הסכמה להשתתף במחקר- 87%) שגויסו בין דצמבר 2013 לאפריל 2015 והופנו למרכז שלישוני  עבור אנדומטריוזיס ו/או כאב באגן. קריטריוני הוצאה מהמחקר כללו מצב מנופאוזלי, גיל מעל 50, כריתת רחם או שחלות קודמת וחוסר פעילות מינית. החוקרים ביצעו בדיקת אגן הנעזרת בעל-קול אנדווגינלי על מנת לבדוק את הרגישות של מבנים אנטומיים ולחקות דיספרוניה עמוקה. בוצע שימוש במודל רגרסיה רב משתני על מנת לקבוע אילו מבנים אנטומיים היו קשורים באופן עצמאי עם חומרת דיספרוניה ועל מנת לזהות גורמים קליניים המשפיעים באופן עצמאי על כל אתר אנטומי רגיש.

התוצא העיקרי שנבחן היה חומרת הדיספרוניה העמוקה על פי סולם כאב של 0-10.

החוקרים מצאו כי החומרה של דיספרוניה הייתה קשורה באופן עצמאי עם רגישות של שלפוחית השתן (b=0.88, p=0.018), רצפת אגן (לבטור אני) (b=0.66, p=0.038), רחם וצוואר הרחם (b=0.88, p=0.008) וקול-דה-סק או ליגמנטים יוטרו-סקרליים (b=1.39, p<0.001) אך לא עם רגישות על פני הטפולות (b=-0.16, p=0.87). מספר האתרים האנטומיים הרגישים נמצא כקשור באופן מובהק סטטיסטית עם דיספרוניה עמוקה קשה יותר (spearman r=0.34, p<0.001). בהיבט גורמים קליניים משפיעים, חומרת דכאון גדולה יותר נמצאה כקשורה ברגישות של השלפוחית (b=1.05, p=0.008) ורצפת אגן (b=1.07, p<0.001). רקע רפואי של הפלות נמצא כקשור עם רגישות של הרחם וצוואר הרחם (b=2.24, p=0.001). אנדומטריוזיס נמצאה כקשורה ברגישות של הקול-דה-סק או הליגמנטים היוטרו-סקרליים (b=3.54, p<0.001).

מסקנת החוקרים היא כי בנשים בגיל הפוריות במרכז רפואי שלישוני, דיספרוניה עמוקה קשורה באופן עצמאי לא רק עם רגישות של הקול-דה-סק והליגמנטים היוטרו-סקרליים אלא גם עם רגישות של השלפוחית, רצפת האגן, הרחם וצוואר הרחם.

מקור: 

Yong, P.J. et al.  (2017) The Journal of Sexual Medicine. 5(3), e184.

 

נושאים קשורים:  מחקרים,  דיספרונייה,  אנדומטריוזיס,  רחם,  צוואר רחם,  קול-דה-סק
תגובות